Các phương pháp ngồi thiền đúng các giúp xả stress hiệu quả

Các phương pháp ngồi thiền đúng các giúp xả stress hiệu quả Khi thở ra, hãy tưởng tượng dòng năng lượng nhỏ mở rộng qua gan bàn chân và truyền xuống mặt đất. Kết nối hơi thở ra với một nguyên âm sâu lắng, bắt đầu bằng “a”, chuyển thành “ây”, “i”, “o” và “u”. […]